David-Adjaye-Idea-Store-Whitechapel_360.jpg

Adjaye Associates. Idea Store/Whitechapel Road, London, UK, 2005. © Edmund Sumner. Courtesy of Adjaye Associates.