exh_tarsila_main_1_360.jpg

Tarsila do Amaral. Abaporu, 1928. Colección MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. © Tarsila do Amaral Licenciamentos.