exh_oiticica_main_2_360h.jpg

Hélio Oiticica. PN1 Penetrable (PN1 Penetrável), 1960. César and Claudio Oiticica Collection, Rio de Janeiro. © César and Claudio Oiticica, Rio de Janeiro.