exh_oiticica_main-1_480.jpg

Hélio Oiticica. PN27 Penetrable, Rijanviera, 1979. César and Claudio Oiticica Collection, Rio de Janeiro. © César and Claudio Oiticica, Rio de Janeiro.