Portraits

Displaying records 1 - 7 of 7.
Daruma
Artist unknown
Japanese
Daruma, c. 1550
The actor Ichikawa Ebizo IV as Takemura Sadanoshin
Toshusai Sharaku 東洲斎 写楽
Japanese, active 1794-95
The actor Ichikawa Ebizo IV as Takemura Sadanoshin, 1794
Relaxing in the Shade
Yamakawa Shuho
Japanese, 1898-1944
Relaxing in the Shade, c. 1933
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi)
Artist unknown
Japanese
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi), 15th century
Portrait of Kobo Daishi (Kukai)
Artist unknown
Japanese, active 14th century
Portrait of Kobo Daishi (Kukai), 14th century

View mobile website