Textiles

Displaying records 1 - 10 of 47.
Border
Egypt
Border, Ayyubid period (1171-1250)/Mamluk period (1250-1517), 13th/14th century
Borders
Egypt
Borders, Fatimid period (969–1171)
Carpet
Iran, Kerman
Carpet, 1601/25
Carpet
Turkey, Anatolia, Ushak
Carpet, 1601/25
Carpet
Islamic
Persia, Heriz
Carpet, c. 1875
Carpet
Hispano-Moresque
Spain
Carpet, c. 1450
Carpet
Persia, Bijar
Carpet, 1901/25
Fragment
Egypt
Fragment, Mamluk period (1250–1517), 15th century
Fragment
Egypt
Fragment, Ayyubid period (1171-1250)/Mamluk period (1250-1517), 13th/14th century
Fragment
Egypt
Fragment, Ayyubid period (1171-1250)/Mamluk period (1250-1517), 13th/14th century
Page
12345<

View mobile website