Photography

Displaying records 1 - 6 of 6.
Buffet Toyota, 1 Tsunohazu, Shinjuku-ku (Toshi-e / Tokyo-jin)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
Buffet Toyota, 1 Tsunohazu, Shinjuku-ku (Toshi-e / Tokyo-jin), 1965, printed 1970
The Beatles, Marunouchi Shochiku Theatre, Chidyoda-ku (Toyko-jin)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
The Beatles, Marunouchi Shochiku Theatre, Chidyoda-ku (Toyko-jin), April 4, 1965, printed 2010
Untitled (Toshi-e)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
Untitled (Toshi-e), 1968, printed 1971
Untitled (Toshi-e)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
Untitled (Toshi-e), 1969, printed 2010
Untitled (Toshi-e)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
Untitled (Toshi-e), early 1970s, printed 2010
Untitled (Toshi-e)
Yutaka Takanashi
Japanese, born 1935
Untitled (Toshi-e), c. 1971, printed 2010

View mobile website