Japanese

Displaying records 81 - 90 of 6958.
A Farmhouse in Autumn, Ayashi, Miyagi Prefecture (Noka no aki (Miyagi ken Ayashi))
Kawase Hasui
Japanese, 1883-1957
A Farmhouse in Autumn, Ayashi, Miyagi Prefecture (Noka no aki (Miyagi ken Ayashi)), 1946
A Fashionable Female Version of the Shikisanban Dance (Furyu onna shikisanban)
Utagawa Toyokuni I
Japanese, 1769-1825
A Fashionable Female Version of the Shikisanban Dance (Furyu onna shikisanban), c. 1788/89
A Ferry on the Sumida River
Torii Kiyonaga
Japanese, 1752-1815
A Ferry on the Sumida River, c. 1787
A Ferry on the Sumida River from the book Birds of the Capital (Miyakodori)
Katsushika Hokusai
Japanese, 1760-1849
A Ferry on the Sumida River from the book Birds of the Capital (Miyakodori), c. 1802
A Ferryboat Crossing the Sumida River
Keisai Eisen
Japanese, 1790-1848
A Ferryboat Crossing the Sumida River, c. 1820s
A Floating World Version of Saigyo at the Village of Eguchi (Ukiyo Saigyo Eguchi no sato)
Okumura Masanobu
Japanese, 1686-1764
A Floating World Version of Saigyo at the Village of Eguchi (Ukiyo Saigyo Eguchi no sato), c. 1715
A Flower Girl of Kyoto
Maekawa Sempan
Japanese, 1888-1960
A Flower Girl of Kyoto, n.d.
A Flower Vendor
Suzuki Harunobu
Japanese, 1725 (?)-1770
A Flower Vendor, 1751/64
A Flower Vendor
Nishimura Shigenobu
Japanese, active c. 1723-47
A Flower Vendor, 1737/38
A Foreign Camera (Gaikoku shashinkyo no zu)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
A Foreign Camera (Gaikoku shashinkyo no zu), 1860
Page
5678910111213<<

View mobile website