Raitser, Liya Yakovlevna

Displaying records 1 - 2 of 2.
VKB/P (The Communist Party) (Dress or Furnishing Fabric)
Designed by Liya Yakovlevna Raitser (Russian, 1902-1988)
Russia
VKB/P (The Communist Party) (Dress or Furnishing Fabric), 1929
VKB/P (The Communist Party) (Dress or Furnishing Fabric)
Designed by Liya Yakovlevna Raitser (Russian, 1902-1988)
Russia
VKB/P (The Communist Party) (Dress or Furnishing Fabric), 1929

View mobile website