Kitagawa Utamaro

Displaying records 1 - 10 of 276.
Ayatsuri moyo take no hitofushi: Awa no Naruto
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Ayatsuri moyo take no hitofushi: Awa no Naruto, n.d.
Connoisseurs of Contemporary Manners (Tosei fozoku tsu): The Geisha Style
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Connoisseurs of Contemporary Manners (Tosei fozoku tsu): The Geisha Style, n.d.
Southern Teahouse
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Southern Teahouse, n.d.
The Courtesan Yoso-oi of the Pine Needle House in the Yoshiwara and Her Attendant (Matsubaya Yoso-oi)
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
The Courtesan Yoso-oi of the Pine Needle House in the Yoshiwara and Her Attendant (Matsubaya Yoso-oi), c. 1802
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Drying Clothes (Monohoshi), c. 1790
Sato Shirobei Tadanobu (Sato Shirobei Tadanobu)
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Sato Shirobei Tadanobu (Sato Shirobei Tadanobu), c. 1776–80
Seiro niwaka
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Seiro niwaka, n.d.
Towing a Barge in the Snow, from the album The Silver World
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Towing a Barge in the Snow, from the album The Silver World, 1790
Page
123456789<

View mobile website