Kitagawa Utamaro

Displaying records 1 - 10 of 127.
Ayatsuri moyo take no hitofushi: Awa no Naruto
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Ayatsuri moyo take no hitofushi: Awa no Naruto, n.d.
Connoisseurs of Contemporary Manners (Tosei fozoku tsu): The Geisha Style
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Connoisseurs of Contemporary Manners (Tosei fozoku tsu): The Geisha Style, n.d.
Southern Teahouse
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Southern Teahouse, n.d.
High-ranked Courtesan, from the series Five Shades of Ink in the Northern Quarter (Hokkoku goshiki-zumi) (Oiran)
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
High-ranked Courtesan, from the series Five Shades of Ink in the Northern Quarter (Hokkoku goshiki-zumi) (Oiran), c. 1794–95
Yoshiwara Impromptu
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Yoshiwara Impromptu, c. 1797–98
Chinese Beauties at a Banquet
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Chinese Beauties at a Banquet, 1788–90
On top and beneath Ryogoku Bridge (Ryogokubashi no ue, shita)
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
On top and beneath Ryogoku Bridge (Ryogokubashi no ue, shita), c. 1795–6
Kitagawa Utamaro
Japanese, 1753 (?)-1806
Drying Clothes (Monohoshi), c. 1790
Page
123456789<

View mobile website